CONCURS: post contractual vacant de antrenor badminton

În temeiul prevederilor H.G.nr.286/2011 –Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Clubul Sportiv Universitatea Galati,

anunţă scoaterea la CONCURS a postului contractual vacant de antrenor badminton

( norma intreaga, perioadă nedeterminată)

I.   CONDIŢII SPECIFICE:

- Studii superioare;

- Carnet de antrenor badminton categoria III;

- Experienta de muncă in domeniu ca antrenor si/sau sportiv de performanta : minim 5 ani;

- Cunoasterea normativelor, a legilor si a normelor specifice privind activitatea sportiva;

- Cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informatice ( operare PC );

- Cunostinte de comunicare si relatii cu publicul;

- Abilitati, calitati si aptitudini necesare;

- Abilitati pentru munca in echipa; capacitate de organizare si coordonare, abilitati de analiza, de sinteza, planificare si comunicare, profesionalism si integritate, confidentialitate, integritate;

- Cerinte specifice :

disponibilitate pentru lucrul in program prelungit, delegari in tara sau strainatate, program de lucru sambata, duminica si sarbatori legale.

II. DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

- Documente de identitate (copie şi original);

- Cerere de înscriere la concurs;

- Diplome de studii (original şi copie) pentru studii de bază şi complementare;

- Carnet antrenor  badminton (original şi copie) care sa ateste vechimea in domeniu de cel putin 5 ani;

- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberată de medicul de familie, valabilă numai pentru concurs);

- Adeverinţe care să ateste vechimea în specialitate;

- Cazier judiciar;

- Curriculum vitae;

- Recomandare de la ultimul loc de muncă sau copie a fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale.

                   Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la sediul Clubului Sportiv Universitatea, din Galati, str.Domneasca nr.142 în perioada 21.04.2015-05.05.2014, între orele 9.00 – 13.00 .

Informaţii suplimentare la secretariatul Clubului Sportiv Universitatea, telefon 0236416731.

III.DESFASURAREA CONCURSULUI:

Concursul se va organiza la sediul Clubului Sportiv Universitatea,  şi constă în 3 etape succesive , după cum urmează :

a) selecţia dosarelor;

b) proba scrisă;

c) interviul.

a) Selecţia dosarelor:

- In perioada 06.05.2015-08.05.2015 are loc selecţia dosarelor de concurs de către comisie;

- Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa în data de 11.05.2015, ora 10,00;

- In 12.05.2015, în intervalul orar 8.00-13.00 se pot depune contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor;

- In data de 13.05.2015 afişarea rezultatelor.

b) Proba scrisă:

- Data şi ora desfăşurării: 14.05.2015,ora 9.00. Candidaţii vor fi prezenţi la sediul unităţii cu o oră înaintea începerii probei scrise, respectiv ora 8.00, având asupra lor actul de identitate. Durata probei scrise este de 3 ore de la primirea subiectului;

- Afişarea rezultatelor: 15.05.2015, ora 10.00;

- Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte;

- Depunere contestaţiilor se va face după afişarea rezultatelor, în data de 15.05.2015 pînă la ora 13.00;

- Data afişării rezultatului contestaţiilor: 15.05.2015, ora 15.00.

c) Interviul:

- Data şi ora desfăşurării: 18.05.2015, începând cu ora 10.00;

- Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte;

- Nota de la interviu nu poate fi contestată.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

 Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 19.05.2015, orele 10.00.

IV. BIBLIOGRAFIE :

1. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual;

2.  Hotararea Guvernului nr.1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva;

3. Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive;

4. Legea nr.69 din 28 aprilie 2000 – Legea educatiei fizice si sportului;

5. Legea nr.552 din 30 noiembrie 2004 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport;

6. Hotararea Guvernului nr.255 din 4 martie 2003 pentru aprobarea Statutului antrenorului;

7. Regulamentul  jocului de badminton;

8. Tehnici si tactici in jocul de badminton;

9. Ordinul 3696/ 2012 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea si functionarea cluburilor sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei;

10. Ghid contabil privind avansurile de trezorerie.

Aeromodele
Federatia Romana de Handbal
Federatia Romana de Baschet
Federatia Romana de Atletism
Federatia Romana de Volei